Gångbrygga för villor

En lättmonterad gångbrygga som är särskilt framtagen för att monteras på villor.

Konsolerna är utformade för att ge minimal åverkan på fasaderna. Monteras lämpligtvis på C-C 2400 i husets stomme. Bryggan ger ett kollektivt fallskydd samtidigt som det möjliggör arbete på takfot.

Bryggan är tack vare sin lätta utformning inte lämplig att använda som materielupplag.