Lastskyddsbarriär

En skyddsbarriär som avskärmar den tunga lasthanteringen från trafiken ute på gatan. Ger en säker avlastningsplats där det finns begränsat med utrymme. Barriären är dimensionerat för att klara mycket höga belastningar.