Projektering och modellering

Det underlättar att få med fallskydd redan i projekteringen.

På det sättet kan man t.ex. få med infästningar för fallskydd redan vid tillverkningen. Dessa kan bestå av olika typer av ingjutningsgods eller svetsade hylsor eller annan typ av föreskriven infästning. Detta underlättar montaget och håller nere kostnaderna.

Vi kan även i förväg visa er modeller över hur fallskyddet kan komma att se ut genom 3D- modelleringar.