Provdragning

Vi utför provdragningar av både infästningar och större strukturer.

Ibland så vill man säkerställa hållfastheten för en större yta eller struktur eller t.ex. garantera att tipplasten är tillräckligt stor, i dessa fall så är en traditionell provdragning inte tillräcklig.

Vi har kalibrerad utrustning för att på ett säkert och tillförlitligt sätt kunna provdra konstruktioner för mycket höga laster. Dessa sammanställs och överlåtes till kunden i ett provdragningsdokument.

Kontakt oss för mer information